POL-MOT Holding S.A.

Wyślij nam wiadomość

POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji. Kapitał zakładowy 1.380.000,- zł; Kapitał wpłacony 1.380.000,- zł; NIP 524-030-21-57; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000016274.

  • 524-030-21-57
  • 0000016274

Lokalizacja siedziby głównej